Strona główna
Atrium Management
Property and Facilities Management
O nas
Usługi
Nasi klienci
Kontakt z nami
O nas

Atrium Management istnieje na rynku nieruchomości od 2005 r. Jesteśmy firmą administrującą i zarządzającą nieruchomościami, specjalizującą się w obsłudze nieruchomości komercyjnych.

Naszym fundamentem jest odpowiednio przygotowany zespół fachowców, składający się z przeszkolonych i doświadczonych administratorów, zarządców nieruchomości, inżynierów, techników, audytorów i innych specjalistów, posiadających wymagane uprawnienia, przeszkolonych w obsłudze urządzeń, systemów i układów wchodzących w skład infrastruktury technicznej obiektów.

Prowadzimy stałą edukację naszych pracowników, posiadamy system szkoleń wewnętrznych i określoną ścieżkę rozwoju, co sprawia, że nasi pracownicy wykonują swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem.

Mocne strony naszej oferty:

-         dostarczanie Klientowi najlepszych dostępnych praktyk (best practice) i innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb obiektu i oczekiwań Klienta,

-         utrzymanie długiej żywotności i dostępności instalacji i urządzeń,

-         gwarancja stabilności i przewidywalności kosztów ponoszonych przez Klienta,

-         ścisła współpraca z Klientem przez cały czas wykonywania umowy i na wszystkich poziomach organizacyjnych,

-         powtarzalna, wysoka jakość usług oraz specjalistycznych autoryzowanych serwisów,

-         sprawna i funkcjonalna organizacja, ustalona metodologia działania, umiejętność akceptacji organizacji i procedur Klienta,

-         organizacja i zarządzanie wszystkimi usługami pomocniczymi tak, aby były utrzymane w równowadze, ukierunkowane i skoncentrowane na Kliencie,

-         dostarczanie Klientowi raportów o kluczowych dokonaniach, potrzebach obiektu, poniesionych kosztach: na czas, dokładnie, w formie graficznej,

-         coroczne ustalanie celów działania i planowanych kosztów,

-         transparentny i wygodny dla Klienta system rozliczeń: należność za wykonane usługi płatna (z dołu) po wykonaniu usługi, Klient otrzymuje jedną zbiorczą fakturę jeden raz w miesiącu za całą usługę objętą umową wraz ze wszystkimi usługami pomocniczymi,

-         zapewnienie, w ramach umowy całodobowego serwisu (Helpline) 24 przez 365 dni w roku,

-         bezpieczeństwo Klienta wynikające z potencjału i stabilności firmy,

-         naszymi partnerami są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone podmioty rynku nieruchomości (kancelarie prawne, brokerzy, instytucje finansowe, firmy sprzątające, hydrauliczne, elektryczne i inni specjaliści), gwarantujące wysoki poziom usług za rozsądną cenę, jest to efekt naszej wieloletniej pracy i skali działania.


 

Strona główna