Strona główna
Atrium Management
Property and Facilities Management
O nas
Usługi
Nasi klienci
Kontakt z nami
Usługi

Nasza oferta obejmuje wykonanie następujących czynności:

 

-         reprezentowanie interesów Właścicieli nieruchomości w granicach pełnomocnictwa,

-         nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości,

-         kontrola nad realizacją umów dotyczących świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, sprawowanie bezpośredniej kontroli nad firmami konserwującymi instalacje techniczne budynków,

-         prowadzenie gospodarki remontowo-budowlanej,

-         prowadzenie bieżącej konserwacji budynków, budowli i ich wyposażenia technicznego, dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego obiektu, w tym wykonania przeglądów technicznych, napraw i konserwacji urządzeń technicznych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

-         prowadzenie ewidencji i dokumentacji obejmującej: książkę obiektu, dokumentację techniczną budynku, dokumentację administracyjną i prawną obiektu, dokumentację eksploatacyjną, ewidencję najemców i innych,

-         wykonywanie czynności na rzecz zapewnienia stałych dostaw mediów zewnętrznych tj. energii elektrycznej, gazu, wody, telekomunikacji oraz zapewnienie odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i odpadów,

-         zabezpieczenie obsługi technicznej obiektu,

-         zabezpieczenie utrzymania czystości oraz nadzór nad utrzymaniem porządku na nieruchomości,

-         zabezpieczenie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez organizację działania odpowiednich służb i urządzeń w tym zakresie,

-         sporządzanie okresowych raportów gospodarczych i finansowych,

-         inne zlecone przez Właściciela czynności związane z administracją obiektów.

 

W ramach obsługi technicznej oferujemy organizację nadzoru technicznego polegającego na:

 

-        monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i instalacji,

-        prowadzeniu rejestru zdarzeń i dyspozycji,

-        opracowywaniu raportów,

-        rozliczaniu kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,

-        powiadamianiu służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,

-        opracowaniu jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu,

-        organizowaniu obligatoryjnych przeglądów technicznych.

 

Powyższe działania dotyczą szeroko rozumianych serwisów technicznych w następujących dziedzinach:

 

-         instalacje elektroenergetyczne,

-         instalacje wodno-kanalizacyjne,

-         urządzenie wentylacyjne i klimatyzacyjne,

-         instalacje teletechniczne,

-         systemy automatyki,

-         wszelkie systemy sygnalizacyjno-alarmowe,

-         systemy kontroli dostępu,

-         systemy centralnego nadzoru komputerowego,

-         urządzenie ochrony przeciwpożarowej,

-         dźwigi osobowe, towarowe i schody ruchome,

-        elementy budowlano-architektoniczne.


 

Strona główna